Op zoek naar de Limes

Dwars door Nederland, langs de rivier de Rijn, liep tweeduizend jaar geleden de Noordgrens van het Romeinse Rijk: de Limes. Langs deze grens bouwden de Romeinen wachttorens, forten, wegen en waterwegen. Op enkele plekken liggen nog zichtbare herinneringen aan de Romeinse tijd. Waar deze ontbreken is geprobeerd de grens op een andere manier te visualiseren en weer tot leven te brengen. Ga mee op ontdekkingstocht in de regio Arnhem!

Castellum Meinerswijk

In het Arnhemse stadsdeel Meinerswijk liggen de contouren van het enige Gelderse limesfort dat archeologen hebben opgegraven. Over de naam is men nog altijd niet helemaal uit: over het algemeen wordt het Castra Herculis genoemd, maar er wordt ook gesproken over Levefanum. Het fort is rond 15 na Chr. gebouwd. Duizenden Romeinse schepen, zowel oorlogs- als transportschepen, verzamelden zich toen in de Betuwe. Het castellum (grensfort) lag heel strategisch, dicht bij de uitmonding van de Oude IJssel in de Rijn. Rond het jaar 70 brandde het fort tot de grond toe af tijdens de Bataafse Opstand. Een teruggevonden dikke brandlaag is daarvan nog de stille getuige. Het fort is vervolgens herbouwd en in de tweede eeuw bouwden de Romeinen een compleet nieuw stenen fort.

Lees verder

Beleef de geschiedenis - in het Liemers Museum

In het Liemers museum in Zevenaar beleef je met het hele gezin de historie van de Liemers. De collectie bestaat uit historische voorwerpen uit de Liemers op het gebied van archeologie, natuurhistorie, kerkelijk leven, WOII, oude industrieën en een grote collectie van het verenigingsleven uit de streek. De geschiedenis komt tot leven dankzij de verhalen van mensen, van de jagers uit de steentijd, via de Romeinse tijd, tot de Liemerse inwoners van nu.

Een fort in recreatieplas de Bijland?

Recreatieplas de Bijland in Zevenaar is wellicht een van meest geheimzinnige limeslocaties in Nederland. Hier lag hoogstwaarschijnlijk een castellum, maar dit is op geen enkele kaart terug te vinden. Bij het uitbaggeren van het gebied zijn vele militaire voorwerpen gevonden en nog altijd ligt op de bodem een brede strook puin waar de baggeraar niet doorheen komt. Een van de gevonden voorwerpen was een grafsteen van de Romeinse soldaat Marcus Mallius. Een replica hiervan vind je tegenwoordig aan de Herwensedijk.

Tempels onder de kerk in Elst

Een andere plek met een uniek verhaal is de Grote Kerk in Elst. Hier vind je onder de kerkvloer en het koor de fundamenten van twee Romeinse tempels. In de vroege Middeleeuwen bouwden de eerste christenen op dezelfde plaats een zaalkerk. Daarvoor gebruikten zij resten van de Romeinse tempels. Ook hiervan zijn in en onder de kerk nog overblijfselen te zien. Bezoek deze unieke locatie en ga mee met een rondleiding.

Lees verder

Dit vind je misschien ook leuk: