Rondje Hollanderbroek

Type: Wandelroute
Afstand: 10.0 km

Rondje Hollanderbroek

Type: Wandelroute
Afstand: 10.0 km

Deze wandeling bestaat uit twee routes: het Rondje Homoet en het Rondje Kom. Je komt door het waterwingebied van Vitens. Het open landschap van Park Lingezegen wordt afgewisseld met landschappelijke beplanting en bosjes.

Het Rondje Hollanderbroek combineert twee wandelroutes door het landelijke waterwingebied van Vitens. Je wandelt het Rondje Homoet (5,2 km) en Rondje Kom (4,6 km) over komgronden en door broekland. Op de route kom je wegwijzers en diverse informatieborden over de natuur, cultuurhistorie en het grondgebruik tegen. De openheid van het landschap wordt afgewisseld met landschappelijke beplanting en bosjes.

Onderweg geniet je van de zeer diverse flora en fauna van dit gebied. Afhankelijk van het moment in het jaar tref je verschillende planten en dieren aan. De vlinder het Icarusblauwtje vliegt vooral in graslanden en ruigten met bloemen. In de poelen en sloten zie je lisdodden. Een watergang met natuurvriendelijke oever, aangelegd door het Waterschap Rivierenland, biedt een leefomgeving voor vissen, libellen en andere insecten. Er bloeien onder andere zwanenbloemen, gele lis, kattenstaart en grote egelskop. Op de drogere delen in het hooiland ziet je kaardenbollen en in de komgronden komen weidevolgels voor zoals kieviten, graspiepers, grutto’s , tureluurs en gele kwikstaarten voor.

Met Rondje Homoet loop je door het bosje Oostermeint met zijn grillige abelenlaan en je passeert een terrein met vlechtheggen. Rondje de Kom voert je door het bosje Bremerton met een poel met verschillende oever- en waterplanten. In het voorjaar zijn delen van de bosbodem bedekt met felgele bloemetjes speenkruid.

Algemene informatie

  • Je wandelt over natuurlijke paden. Houd hier rekening mee bij de schoen- en kledingkeuze.
  • In natte tijden is het dragen van laarzen aanbevolen.
  • De dichtstbijzijnde horeca bevindt zich in Driel en Valburg.
  • Het beginpunt is met de auto bereikbaar vanaf de N837. Rijd bij de rotonde naar het zuiden, de doodlopende weg in. Op de Langstraat kun je rechtsaf naar Fikkersdries, waar beperkte parkeerruimte langs de weg is. Let op: de Langstraat en Hollanderbroekstraat zijn vanuit de richting Elst afgesloten voor auto’s. Je kunt wel met de fiets over deze wegen.
  • Honden zijn alleen aangelijnd op de wandelroutes toegestaan.

Download hier de brochure van de twee wandelroutes.

Afstand
10.0 km

Dit ga je zien

Startpunt: Groene Woudsestraat
6665 Driel
Eindpunt: Groene Woudsestraat
6665 driel