Knooppad 5: Kernen op het Gelders Eiland

Type: Wandelroute
Afstand: 20.0 km

Knooppad 5: Kernen op het Gelders Eiland

Type: Wandelroute
Afstand: 20.0 km

Op deze route loop je langs het Pannerdensch én het Bijlandsch Kanaal, doorkruist Tolkamer, maar ga je ook grote stukken langs de recreatieplas De Bijland. De totale afstand van dit pad ligt rond de 20 km.

Route 5 is geheel gesitueerd binnen de gemeente Rijnwaarden, waar we resp. de plaatsen Pannerden, Tolkamer, Lobith, Herwen en Aerdt aandoen. Het geografische middelpunt van de route is min of meer het watersportgebied De Bijland.

Dit traject start in Pannerden bij de H. Martinuskerk. Via een start langs Fort Pannerden, bereik je Tolkamer, waar we uiteraard over de kade wandelen en door de gezellige straatjes, waarna de route vervolgt richting Herwen, om via Aerdt tenslotte weer in Pannerden te belanden.

Op deze route loop je langs het Pannerdensch én het Bijlandsch Kanaal, doorkruist Tolkamer, maar ga je ook grote stukken langs de recreatieplas De Bijland. Opmerkelijk ook zijn de beide scheepswerven: die in Millingen aan de overkant van het Bijlandsch Kanaal en Shipyard De Hoop in Tolkamer: sta even stil bij het werk aan het schip.

Wandelnetwerk Regio Arnhem Nijmegen

Deze route is onderdeel van het Wandelnetwerk van de Liemers en heeft een oranje markering. Je kunt deze route inkorten of combineren met andere routes van het Wandelnetwerk door gebruik te maken van de keuzepunten.

Afstand
20.0 km

Dit ga je zien

Startpunt: 6911 Pannerden
Eindpunt: 6911 Pannerden

Beschrijving

Startpunt: 6911 Pannerden

Je start de route bij Pannerden; voor de Martinuskerk. Download het pdf-bestand voor een routebeschrijving met kaart, ook is in dit bestand aangegeven hoe je de route kunt verkorten.

 • Start route: vóór de Martinuskerk (Dorpsplein) tegenover het schuttersgebouw Claudius Civilis, sla – met de rug naar de kerk – linksaf, bij kruispunt rechtdoor (Oude Rijnstraat). Op de hoek voetpad inlopen. Deze komt uit op de Rijnstraat, hier linksaf en voorbij de sloot direct rechtsaf.
 • Weg langs sloot (klinkers gaan over in graspad) vervolgen en voorbij tennispark aan linkerhand, bij de voorrangsweg (Doornenburgseweg) linksaf naar kruispunt. Kruispunt oversteken en rechtdoor tot de bocht vlakbij de rivier. Daar linksaf op de weg langs het Pannerdensch Kanaal.
 • In lange bocht naar links en aan einde verharde weg rechtsaf door hekje en rechtdoor de dijk vervolgen. Waar verderop links de waterplas eindigt, vóór de zorgdijk en langs prikkeldraad, de dijk verlaten en onderaan de dijk weer op en rechtdoor blijven lopen over de zorgdijk.
 • Aan einde grasdijk hek door en direct rechtsaf naar beneden pad volgen langs afzetting in grasland, haakse bocht naar rechts, bij verharde weg (Lobberdenseweg) rechtsaf en deze weg steeds rechtdoor blijven vervolgen.
 • Aan einde weg op T-splitsing linksaf (Kijfwaard) richting voetveer Millingen, rechts om opslagveld van steenfabriek, bij driesprong pad rechtsaf richting voetveer, weg volgen over sluisje en dan rechtdoor richting De Bijland. Verhard fietspad blijven volgen, licht oplopende weg rechtdoor (betonplaten) tot splitsing. [START ROUTEVERKORTING: zie hiervoor beschrijving onderaan].
 • Bij deze splitsing rechtsaf richting Tolkamer/Lobith, langs een rechts gelegen chaletpark/camping. Ná parkeerterrein aan rechterhand links klinkerweg volgen, aan einde rechtdoor fietspad en met bocht naar links dijk op.
 • Langs restaurant "de Swaenebloem" via de baileybrug (verderop aan uw rechterhand enige oorlogsgraven) fietspad langs Bijland en onderlangs dijk blijven volgen. Bij splitsing (jachthaventje) rechts aanhouden dijk op en linksaf. Direct vóór bord "Tolkamer" rechtsaf smalle klinkerdijk op.
 • Met bocht naar links onverhard pad blijven volgen, aan einde dijk bij verharde weg rechtsaf en vervolgens bij splitsing rechtdoor (Bijlandseweg). Weg gaat met bocht naar rechts langs de ingang van de scheepswerf; aan eind linksaf de dijk op en direct rechtsaf (Polweg).
 • Waar de weg rechts naar beneden loopt, links klinkerpad aanhouden en met bocht naar links de verhoogde kade op. Deze tussen 2 horecapanden (Kade 5 en 7) rechtsaf via trap naar beneden weer verlaten, op kade linksaf en weer direct via de (hoogwater)afsluiting Veerstraat in.
 • Op T-splitsing linksaf (Rijnstraat), deze gaat met bocht naar rechts over in Tolstraat, bij driesprong (ter hoogt van Taveerne de Bijland) rechtsaf Tolstraat vervolgen en bij volgende splitsing links aanhouden (verderop ’s-Gravenwaardesedijk). Die rechtdoor vervolgen en ná huis met nr. 76 op kruispunt linksaf de dijk op naar grote weg (Zwarteweg).
 • De Zwarteweg oversteken en direct rechtsaf fietspad op. Vervolgens linksaf de ‘sGravenwaardsedijk op en dijk steeds volgen. Hek passeren en na ongeveer ruim 1 km. bij hectometerpaal 7.2 pad links schuin naar beneden inslaan, hek door (‘Eigen weg’) en onverhard pad langs Bijland volgen met bocht naar rechts. Aan einde pad bij fietspad rechtsaf hek door.
 • [Tevens aansluiting EINDE ROUTEVERKORTING]. Over bruggetje en rechtdoor vervolgen (Puttmanskrib), boven op dijk (Herwensedijk) linksaf en deze aflopen tot aan voorrangsweg (Brugweg), die oversteken, op fietspad linksaf en direct rechts naar beneden (Heuvelakkersestraat).
 • Op driesprong links aanhouden, voorbij camping ‘De Aerdtse Wacht’, scherp linksaf vóór sloot en langs slagboom, onverhard pad rechtdoor blijven volgen en aan einde bij verharde weg (Loostraat), rechtdoor oversteken.
 • Verharde pad rechtdoor, dit gaat over in graspad. Volg het graspad (niet de verharde weg) langs de sloot gedurende circa 3 km. Bij het prikkeldraad houd je het graspad aan met de bocht naar links. Passeer het hek, sla direct rechtsaf en volg het pad langs het sportpark.
 • Langs sportaccommodatie ‘De Pauwengaard’ smalle weg rechtdoor, op eind linksaf en direct rechts Haggenburgstraat in, die geheel uitlopen. Eerste straat rechtsaf (Haspelstraat) en verderop eerste straat links (Schoolstraat), deze vervolgen richting kerk, op driesprong rechtsaf (Dorpsplein); eindpunt route.
Eindpunt: 6911 Pannerden

Kenmerken