De Oude Kerk

Zo kun je ons bereiken

Adres:
Benedendorpseweg 134
Oosterbeek
Plan je route
Afstand:

Veel militairen kwamen terug van Arnhem zonder de brug bereikt te hebben. Van deze militairen, vanveel verschillende bataljons, werd één nie…

Veel militairen kwamen terug van Arnhem zonder de brug bereikt te hebben. Van deze militairen, vanveel verschillende bataljons, werd één nieuwe eenheid gevormd. Deze eenheid werdLonsdale Forcegenoemd naar majoor Richard Lonsdale die haar aanvoerde. DeLonsdale Forceverdedigde dezuidoostelijke hoek van de perimeter en werd constant door Duitse troepen aangevallen. Op woensdag20 september trok deLonsdale Forcezich terug naar de Oude Kerk.Toen de Britse eenheden hun poging om de brug in Arnhem te bereiken opgaven en naar Oosterbeekterugtrokken, was de Oude Kerk de eerste plek waar ze even op adem konden komen. DeLonsdale Forcewas op dit moment ongeveer 500 man sterk en had drie 17-ponder kanonnen tot haar beschikking. Hetlukte deze samengeraapte groep om totde evacuatie over de Rijn hun positie bij de Oude Kerk vast tehouden.Het witte huis schuin tegenover de Oude Kerk was de pastorie die bewoond werd door Jan en Kate terHorst. Tijdens de Slag om Arnhem was de pastorie een medische post waar honderden gewondenwerden verzorgd. De pastorie en de Oude Kerk lagen in de frontlinie. Hierdoor was het niet mogelijk omde gesneuvelden te begraven. In de achtertuin van de pastorie werd na de slag een veldgraf aangetroffenmet lichamen van 57 overleden militairen.Loop hier ook een rondje om de Oude Kerk en bekijk de gedenktekens.

Eén van de 17-ponder kanonnen bij de Oude Kerk te Oosterbeek. Op de kerk is goed de oorlogsschade te zien.

Hier ga je heen