Hondsbroeksche Pleij

Zo kun je ons bereiken

Adres:
Pleijdijk
Westervoort
Plan je route
Afstand:

Bij Westervoort splitsen de rivieren Nederrijn en de IJssel, daar ligt de Hondsbroeksche Pleij. Deze voormalige uiterwaard speelt een belangrijke rol bij de waterverdeling over beide rivieren. Over de hoeveelheid water die Rijn en IJssel afvoeren zijn op landelijk niveau afspraken gemaakt. Hogere waterstanden maakten het lastig die verdeling te handhaven en het gebied rond de Hondsbroeksche Pleij te beschermen tegen overstromingen.

Aanpak

Bij de Hondsbroeksche Pleij zijn diverse maatregelen genomen. Door de Pleijdijk…

Bij Westervoort splitsen de rivieren Nederrijn en de IJssel, daar ligt de Hondsbroeksche Pleij. Deze voormalige uiterwaard speelt een belangrijke rol bij de waterverdeling over beide rivieren. Over de hoeveelheid water die Rijn en IJssel afvoeren zijn op landelijk niveau afspraken gemaakt. Hogere waterstanden maakten het lastig die verdeling te handhaven en het gebied rond de Hondsbroeksche Pleij te beschermen tegen overstromingen.

Aanpak

Bij de Hondsbroeksche Pleij zijn diverse maatregelen genomen. Door de Pleijdijk bij Westervoort tot 250 meter landinwaarts te verleggen heeft de rivier hier meer ruimte gekregen. Ook is er een hoogwatergeul gegraven en is er een zogenaamd ‘regelwerk’ aangelegd. Een regelwerk is een betonnen constructie met schotten die functioneren als een kraan die je meer open en dicht kunt draaien. Wanneer er minder schotten in het regelwerk zijn, stroomt er meer water naar de IJssel en de nieuwe hoogwatergeul. Zo wordt de gewenste waterverdeling tussen de twee rivieren ook in hoogwatersituaties gehandhaafd en blijft het achterland beschermd. Deze ‘regelkraan’ van Nederland bepaalt voor een groot deel de waterstanden van beide rivieren in de rest van ons land.

Hier ga je heen