Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Opening Natuurbegraafplaats Koningsakker


Waar:
Arnhem

Wanneer:
t/m 31 augustus 2019

Zo kun je ons bereiken

Adres:
Sportlaan 25
6816VE Arnhem
Plan je route
Afstand:

In december 2016 maakten de zusters van abdij Koningsoord een bijzonder project wereldkundig: de
ontwikkeling van een natuurbegraafplaats. Het was een Europese kloosterprimeur om bestaande
landbouwgrond te transformeren in een duurzaam natuurgebied, met ruimte voor het begraven van een kist
of urn van overledenen, een plek van troost en blijvende verbondenheid voor de nabestaanden en een
wandelgebied voor de omwonenden en andere belangstellenden. Na het doorlopen van diverse
administratieve en juridische procedures, onder meer nodig om het bestemmingsplan van het gebied aan te
passen, is het dan nu eindelijk zo ver; op zaterdag 31 augustus 2019 vindt de opening plaats van
natuurbegraafplaats Koningsakker!
Abdij Koningsoord, een passende bestemming
Nadat de zusters Trappistinnen de akkergronden in de directe omgeving hadden verworven om de stilte
rondom de abdij zeker te stellen, werd gezocht naar een passende bestemming. Kloosters dienen te
voorzie…

Lees verder

In december 2016 maakten de zusters van abdij Koningsoord een bijzonder project wereldkundig: de
ontwikkeling van een natuurbegraafplaats. Het was een Europese kloosterprimeur om bestaande
landbouwgrond te transformeren in een duurzaam natuurgebied, met ruimte voor het begraven van een kist
of urn van overledenen, een plek van troost en blijvende verbondenheid voor de nabestaanden en een
wandelgebied voor de omwonenden en andere belangstellenden. Na het doorlopen van diverse
administratieve en juridische procedures, onder meer nodig om het bestemmingsplan van het gebied aan te
passen, is het dan nu eindelijk zo ver; op zaterdag 31 augustus 2019 vindt de opening plaats van
natuurbegraafplaats Koningsakker!
Abdij Koningsoord, een passende bestemming
Nadat de zusters Trappistinnen de akkergronden in de directe omgeving hadden verworven om de stilte
rondom de abdij zeker te stellen, werd gezocht naar een passende bestemming. Kloosters dienen te
voorzien in hun eigen levensonderhoud en ook de Trappistinnen hebben daarom altijd hun leven van gebed,
stilte en studie gecombineerd met werkzaamheden binnen de abdij. Het idee voor een natuurbegraafplaats
waaide over uit de Verenigde Staten. De Trappisten van de Holy Cross abdij in Virginia hebben een deel van
hun uitgestrekte terrein al enige tijd geleden ingericht als natuurbegraafplaats. De zusters zagen kansen om
deze ‘business case’ voor een bij uitstek duurzame en maatschappelijk verantwoorde onderneming die past
bij de stilte en spiritualiteit van het monastieke leven ook in Nederland te realiseren.
Zelfstandige organisatie
De zusters hebben steeds benadrukt dat de begraafplaats een zelfstandige organisatie wordt, al blijven zij
als eigenaar van de natuurbegraafplaats wel betrokken bij de gang van zaken. Zo kan de abdijkerk niet
worden gebruikt voor uitvaartdiensten en zien de zusters erop toe dat het monastieke leven achter de
kloostermuren wordt gerespecteerd. Er is gekozen voor een algemene signatuur. Iedereen is welkom
ongeacht geloof of achtergrond. Voor de dagelijkse gang van zaken is een professioneel team aangetrokken
dat onder leiding staat van locatiebeheerder Riny Bergervoet.
Enthousiasme
Vanaf de bekendmaking van de eerste plannen is er uit het hele land met enthousiasme gereageerd op het
initiatief. Enkele honderden belangstellenden zijn regelmatig op de hoogte gehouden door een nieuwsbrief.
Ook speciale voorlichtingsbijeenkomsten werden druk bezocht. Omdat de zusters zeker wilden zijn dat zij
kopers van een graf op deze begraafplaats daadwerkelijk een plek kunnen bieden, is met de verkoop
gewacht tot de uiteindelijke opening. Voor het begraven van een kist, mand of urn worden marktconforme
tarieven gehanteerd.
Natuurbegraafplaatsen worden steeds populairder. Mensen kunnen op deze manier ‘aandeelhouder’ worden
in de ontwikkeling van (nieuwe) natuurgebieden. Zij kunnen zelf een plek uitkiezen en de graven worden niet
geruimd. Daarnaast biedt het nabestaanden een prachtige omgeving om hun dierbaren te gedenken. Ook
zien mensen de keuze voor een natuurbegraafplaats als een manier om nabestaanden te ‘ontzorgen’.
Niemand hoeft voor het onderhoud van een graf langs te komen; dat laten we over aan de natuur.
Zusters als 'stille wachters'
Dat natuurbegraafplaats Koningsakker een bijzondere band heeft met een levendige monastieke
gemeenschap, waar de zusters als ‘stille wachters’ de doden met hun dagelijkse gebedsdiensten en
meditatie nabij zijn, geeft Koningsakker een extra dimensie. De zusters zijn ervan overtuigd dat de gewijde
stilte die zo typerend is voor hun leven ook op de begraafplaats zal worden ervaren.
De opening van natuurbegraafplaats Koningsakker vindt op zaterdag 31 augustus 2019 plaats. U bent van
harte welkom om kennis te maken met het gebied, natuurbegraven, de (nieuwe) natuur op het terrein en de
rijke historie. Gedurende de opening kunt u onder andere luisteren naar een lezing van monnik en theoloog
Thomas Quartier, een film bekijken over de zusters of genieten van live muziek met uitzicht op een glooiend
landschap.

Lees minder
Koningsakker

Hier ga je heen